Klachtenregelement

Wij doen er alles aan om u goede zorg te leveren, maar er kan altijd iets mis gaan. Laat ons dit weten. Door uw reactie kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wanneer u een klacht heeft, is de eerste stap dat u de klacht of aanbeveling bespreekt met de medewerker of degene die direct betrokken is bij de klacht. Ook kunt u bellen met ons om uw klacht te bespreken. Vaak worden zaken snel opgelost en misverstanden opgehelderd. Wanneer wij niet tot een gewenste oplossing kunnen komen dan kunt u uw klacht melden bij de geschillencommissie. JMS Thuiszorg is aangesloten bij Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland (GZMH). U kunt in ons klachtenreglement lezen hoe de procedure werkt.